Acarona’m

Jesus Jordan Parra
2 min readOct 12, 2021

“una història sobre el tacte i el reconeixement…”

Photo by Alexandru Zdrobău on Unsplash

Neixo, moro i visc
Com tot el creat
Mes jo sóc jo
I no sóc els altres.

Perquè un dia algú m’hi va portar
A un món que no volia
Malgrat que el meu cor hi pertanyia.

--

--

Jesus Jordan Parra

Writer of essays, poetry, stories. Studious of the ancestral Traditions. I am also a student of the etymologies of words.